Kennisbank bijtelling

Bijtelling bij oldtimers en youngtimers

De grondslag voor de bijtelling voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen (oldtimers e...
Lees verder

Bijtelling als u werkt in de autobranche

Als u in de autobranche werkt, maakt u misschien gebruik van verschillende (demonstratie)auto's. De catalogusprijs per model kan...
Lees verder

Bijtelling voor u als ondernemer

Voor ondernemers is de fiscale behandeling van het privégebruik van de auto van de zaak afhankelijk van de vorm waarin de onderneming wordt ...
Lees verder

Historie van de bijtelling tot 2012

  kilometers 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011...
Lees verder

Boeteregime

Als de Belastingdienst oordeelt dat u ten onrechte geen bijtelling heeft betaald, dan volgen er een naheffing en een boete. Voor deze naheffin...
Lees verder

Jurisprudentie: lagere bijtellingsklasse vanwege CO2 niet illegaal

Omschrijving case: Een berijder beroept zich op discriminatie, omdat hij 25% moet betalen voor zijn auto, terwijl voor andere modellen a...
Lees verder

Andere auto en bijtelling

Bijtelling wordt per maand berekend. Als u in de loop van het kalenderjaar een andere auto krijgt, dan moet de werkgever de bijtelling vo...
Lees verder

Eigen bijdrage

Bedrijven vragen de werknemer, dit kan ook de dga zijn, soms om een eigen bijdrage voor de auto van de zaak. Daarbij maken we een ondersc...
Lees verder

Wat zijn zakelijke kilometers?

Als u uw privékilometers maximeert op 500 kilometer, om bijtelling te voorkomen, dan is het van belang te weten wat precies zakelijke kilome...
Lees verder

Jurisprudentie: bijtelling grijs kenteken / bijrijdersstoel

Omschrijving case: Een onderneemster drijft samen met haar echtgenoot een vennootschap onder firma. De vof handelt in bloemen. De vof beschikte in...
Lees verder

Jurisprudentie: Verklaring geen privégebruik halverwege kalenderjaar

Omschrijving case: Dat het stoppen met het bijhouden van een rittenregistratie tot een onverwachte fiscale naheffing kan leiden, ondervond een wer...
Lees verder

Jurisprudentie: bijtelling tijdens ziekte

Omschrijving case: In deze zaak ging het om een berijder die gedurende een halfjaar door ziekte geen rijbevoegdheid had en desondanks wel te maken...
Lees verder

Jurisprudentie: bijtelling verdelen over meerdere gebruikers

Omschrijving case: Een berijdster heeft een auto tot haar beschikking, die door een ander al opgegeven wordt in de aangifte. De Belastingdienst vo...
Lees verder

Jurisprudentie: Verklaring geen privégebruik / ritten naar de golfclub

Omschrijving case: In deze zaak staat ter discussie of de ritten naar een golfclub, waarvan de werknemer geen lid is, zakelijke ritten zijn....
Lees verder

Kosten aftrekken van de bijtelling

Naast de (eventuele) eigen bijdrage die jij aan jouw werkgever betaalt, kunnen er ook bedragen zijn die aan derden betaald worden voor de...
Lees verder

Jurisprudentie: auto gebruiken voor andere werkgever

Omschrijving case: De heer X werkt vier dagen per week voor werkgever A en krijgt hiervoor een leaseauto ter beschikking van deze...
Lees verder

Jurisprudentie: naheffing bijtelling wanneer toch privégebruik

Omschrijving case: Een mevrouw had in 2010 het hele jaar een auto van de zaak ter beschikking, maar was met haar werkgever een verbod op pri...
Lees verder

Bijtelling bestelauto's

In principe gelden voor bestelauto's dezelfde bijtellingsregels als voor personenauto's. Als wij over bestelauto's spreken, dan ...
Lees verder

Bestelauto's: geen bijtelling

Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er geen bijtelling betaald hoeft te worden voor een bestelauto, een auto met een grijs ...
Lees verder

Jurisprudentie: reconstructie rittenregistratie

Omschrijving case: Aan een werknemer is door zijn werkgever een auto ter beschikking gesteld. Voor de auto is een Verklaring geen priv&e...
Lees verder

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto - FAQ

Lees hier de 11 Frequently Asked Questions over de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.    Vraag 1: "De Verkla...
Lees verder

Lobby 2013

Eind april 2012 werd door de politieke partijen het zogenaamde "Kunduz-akkoord" gesloten. In dit akkoord stonden twee maatregelen di...
Lees verder

Jurisprudentie: niet bijtellen bij wisseling werkgever

Omschrijving case: In één kalenderjaar rijdt een berijder minder dan 500 kilometer privé met zijn leaseau...
Lees verder

Jurisprudentie: bijtelling en stagiairs

Omschrijving case: Een loodgietersbedrijf werkte met stagiairs die niet voorkwamen in de loonadministratie, aangezien zij een beroepsopleiding vol...
Lees verder

Jurisprudentie: bijtelling grijs kenteken / aard en inrichting

Omschrijving case: Een loodgietersbedrijf werkt met stagiairs. Zij krijgen van het loodgietersbedrijf voor hun werkzaamheden een Citroë...
Lees verder

Succesfactoren gestaffelde bijtelling

VZR heeft een aantal kritische succesfactoren benoemd voor de invoering van gestaffelde bijtelling: belonen in plaats van straffen topta...
Lees verder

Bijtelling bij werken over de grens

Werkt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Of werkt u in Nederland, maar woont u in het buitenland? Dan moet u goed nagaan welke bijtell...
Lees verder

Geen bijtelling bij wachtdienst mits goede administratie

Tijdens wachtdiensten kunnen alle met de auto van de zaak gemaakte kilometers als zakelijk aangemerkt worden. Dat is van groot belang voor de tegen...
Lees verder

Lobby 2014

Onderwerpen die voor Vereniging Zakelijke Rijders op de lobbyagenda voor 2014 stonden, waren: Lage bijtellingscategorieën: hoe is de daa...
Lees verder

Jurisprudentie: naheffing bij verloren ritregistratie

Omschrijving case: Een berijder bewaart zijn sluitende rittenadministratie op een laptop en op papier. De inspecteur heeft de administratie o...
Lees verder

Wat beweegt de zakelijke rijder? 2013

In opdracht van het onderzoeksplatform is een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen, behoeften en toekomstverwachtingen van de zakelijke ...
Lees verder

Kilometeradministratie - FAQ

Bij administreren van hun kilometers lopen berijders vaak tegen vragen aan. We hebben de meest gestelde vragen (Frequently Asked Questions) van led...
Lees verder

Jurisprudentie: eigen bijdrage leaseauto niet altijd aftrekbaar

Omschrijving case: Een berijdster reed sinds 2009 met een auto van de zaak. Zij betaalde een eigen bijdrage omdat zij de normleaseprijs van haar w...
Lees verder

Tijdelijk andere auto en bijtelling

Heeft u tijdelijk een vervangende auto? Dan betaalt u in de periode dat u deze auto rijdt, de bijtelling over de cataloguswaarde van deze auto. Dit...
Lees verder

Bijtelling bij deelauto's en poolauto's

Als het bedrijf waar u werkt, gebruik maakt van deelauto's of poolauto's, is het van belang te weten hoe het zit met de bijtellin...
Lees verder

CO2-normen bijtelling 2015

De bijtelling en de korting op de bijtelling wordt bepaald door het aantal grammen CO2 dat de auto uitstoot. De regels hiervoor zijn steeds aan ver...
Lees verder

Wat beweegt de zakelijke rijder? 2014

In oktober 2014 werd het rapport “Wat beweegt de zakelijke rijder? 2014” gepresenteerd aan de deelnemers aan het onderzoeksplatfor...
Lees verder

Lobby 2012

De lage bijtellingscategorieën zijn per 1 juli 2012 gewijzigd. Kern is dat de CO2-normen voor de lagere bijtellingscategor...
Lees verder

CO2-normen bijtelling 2016

In onderstaande tabel staan de exacte CO2-normen weergegeven in grammen CO2. Onderaan de CO2-normen die gelden vanaf 1 januari 2016.   ...
Lees verder

Bijtelling bij excessief privégebruik

Heel incidenteel stelt de Belastingdienst de bijtelling vast op een hoger percentage dan 25%. Dit is het geval bij wat de Belastingdienst noemt: ex...
Lees verder

Meer auto's in één onderneming

Als een ondernemer binnen zijn of haar onderneming zelf over meer dan één auto beschikt en zelf ook meer dan één auto p...
Lees verder

Gebruik auto van de zaak voor de eigen onderneming

Als u naast uw baan ook ondernemer bent en uw auto van de zaak gebruikt voor uw eigen onderneming, dan kunt u een deel van de bijtelling in mi...
Lees verder

Wat als u als ondernemer uw auto anders gebruikt dan voor uw zaak of privé?

Als u de auto van de zaak gebruikt voor andere werkzaamheden, bijvoorbeeld voor een (ander) eigen bedrijf of een dienstbetrekking bij een...
Lees verder

Verklaring geen privégebruik auto

Als u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, dan kunt u bij de Belastingdienst een "Ve...
Lees verder

Bijtelling voor auto die u deel van het jaar ter beschikking heeft/bij wisseling van auto

Heeft u maar gedurende een deel van het jaar de beschikking over een auto van de zaak? Dan dient u het aantal privékilometers om te rekenen&...
Lees verder

Vereenvoudigde ritadministratie bij bestelauto's

Als u door uw werkzaamheden veel ritten op een dag maakt, kan het lastig zijn om een sluitende ritadministratie bij te houden. In die situatie mag&...
Lees verder

Doorlopend wisselend gebruik bestelauto's

In de situatie dat een bestelauto doorlopend en afwisselend door twee of meer werknemers wordt gebruikt, is de werkgever een eindheffing van €...
Lees verder

Bestelauto alleen geschikt voor goederenvervoer en bijtelling

Als een bestelauto (vrijwel) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, dan is de bijtelling 0%. Dit kan zijn omdat er geen ruimte is v...
Lees verder

Introductiepagina FleetGO

Op deze pagina stelt FleetGO zich aan u voor.     FleetGO is een van de snelst groeiende technologiebedrijven in Europa met hi...
Lees verder

Geldigheid bijtelling

Een laag bijtellingspercentage blijft vanaf tenaamstelling altijd 60 maanden geldig, ongeacht of de auto nog voldoet aan de CO2-normen di...
Lees verder

Jurisprudentie: hogere bijtelling na total loss

Omschrijving case: Een berijder van een Mitsubishi Outlander zag zijn auto in 2014 als gevolg van een door een tegenpartij veroorzaakt ongeval tot...
Lees verder

Motor of scooter: bijtelling

Een motor of scooter zijn soms snellere, handigere en/of goedkopere alternatieven voor de auto. Bijvoorbeeld wanneer u op twee wielen gemakkelijker...
Lees verder

CO2-normen 2017

In onderstaande tabel staan de exacte CO2-normen weergegeven in grammen CO2. Onderaan de CO2-normen die gelden vanaf 1 januari 2017. ...
Lees verder

VZR artikelen in Auto Review

VZR heeft een strategische samenwerking met het kwalitatief hoogwaardige autoblad Auto Review. U ontvangt Auto Review standaard als onderdeel van o...
Lees verder

Spoedprocedure bijtelling 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtel...
Lees verder

VZR seminar Autoregelingen en Mobiliteit - 21 november

Auto’s, mobiliteit en vervoer is een belangrijk onderwerp en veel besproken op de werkvloer. Zowel de ondernemingsraad als de HR function...
Lees verder

Jurisprudentie: een hogere bijtelling na een total loss ongeluk

Omschrijving Case Een zakelijke rijder reed in een 2013 Mitsubishi Outlander PHEV met destijds nog 0% bijtelling. Hij werd aangereden, waarna zi...
Lees verder

De elektrische auto en zijn accu en actieradius

Als je het hebt over een elektrische auto, dan gaat het gesprek al snel over de actieradius en de snelheid van het opladen van de accu. Het accupak...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inzet ...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inzet ...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inzet ...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inze...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inze...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inze...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inze...
Lees verder

Introductiepagina Fleet Loqater

Het complete voertuigvolgsysteem Fleet Loqater maakt het managen van uw wagenpark makkelijker, efficiënter en effectiever. Door de inze...
Lees verder

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen