Variabele bijtelling een alternatief voor BNG

De Betalen Naar Gebruik plannen van het huidige demissionare kabinet zijn -terecht- controversieel verklaard. Dit geeft u, geachte politici en beleidsmakers, de kans een alternatief plan te overwegen en hopelijk in uw partijprogramma’s en beleidsvoornemens op te nemen. Graag geven wij, de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), u met deze brief de kernpunten van dit reële alternatief.
 
Het huidige BNG-plan leidt naar onze stellige overtuiging tot:

Een uitvoeringstechnische ramp bij zowel De Belastingdienst als de controlerende instanties. Een vergelijking met de Toeslagenaffaire lijkt voor de hand te liggen
 • Een zeer fraudegevoelige regeling en uitvoering, die uitnodigt om noodgrepen toe te passen zeker door de miljoenen particuliere en MKB-bezitters van personenauto’s
   
 • Een verdere vergroting van de Vervoer-/mobiliteitsarmoede, niet alleen in de landelijke gebieden maar ook bij de particuliere eigenaren die voor hun sociale en werkactiviteiten afhankelijk zijn van een auto. Het Openbaar Vervoer is vaak niet voorhanden en voor velen te duur.
   
 • Dubbele belasting aangezien de buitenlandkilometers in het totaal per jaar worden meegenomen en dat terwijl er in het buitenland vaak al voor die kilometers is betaald, denk aan Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk etc.
 
Hierna een korte toelichting op het alternatieve plan en met in de bijlage het VZR rapport van de Pilot Variabele Bijtelling. Deze pilot is in opdracht van het Ministerie van I&W en de Mobiliteits Alliantie in 2021/22 uitgevoerd. Alle resultaten op zowel CO2 (15% minder privé kilometers),
Acceptatie (zakelijke rijders willen dit) en Werkdruk bij de belastingdienst zijn als positief te waarderen. Dit alternatief ligt voor u op een presenteerblaadje gereed. 
 
Het rapport van de pilot over het variabiliseren van de bijtelling vormt naar onze mening een haalbaar, realistisch en effectief alternatief voor de bestaande plannen voor BNG. We noemen het hier ‘Plan B’. Dit plan lijkt veel, zo niet alle, bezwaren van en aan het huidige BNG-plan weg te nemen. Denk hierbij onder meer aan:
 1. De zakelijke rijders (ca. 1,3 miljoen Nederlanders hebben een ‘auto van de baas’) is de groep die de meeste kilometers per jaar maakt (meer dan het dubbele van de ‘gewone’ weggebruiker).
   
 2. Uit de Pilot blijkt dat circa 80% van die zakelijke rijders positief staat tegenover het variabiliseren van de bijtelling en dat zij door te betalen voor iedere gereden privé-kilometer hun rijgedrag zullen laten beïnvloeden.
   
 3. Waarbij zij die rekening zelf zullen oppakken en niet kunnen declareren bij hun werkgever, wat wel zou kunnen bij het kabinetsplan voor BNG. Er vindt dus daadwerkelijk en effectief gedragsbeïnvloeding plaats.
   
 4. Het rapport van de Pilot maakt duidelijk dat door de impact van de variabilisering van de bijtelling en het daardoor verkleinde aantal gereden kilometers, er een grote CO2-reductie plaatsvindt. Hierdoor wordt de doelstelling op dat gebied uit het huidige coalitieakkoord gehaald.
   
 5. Tevens wordt in het rapport aangetoond dat de overheidsinkomsten uit de autobelastingen door het variabiliseren van de bijtelling niet nadelig zullen worden beïnvloed.
   
 6. Daarnaast zal dit systeem geen verzwaring van de work-load van de Belastingsdienst betekenen, immers er wordt gebruik gemaakt van de mede door de Belastingdienst geïnitieerde SKRRS (Stichting Keurmerk RitRegistratie Systemen)-systematiek, die ook het fraude-risico zeer beperkt en controleerbaar laat zijn.
Door volledig te focussen op de groep veel-rijders met een auto ter beschikking gesteld door de werkgever, zal naar onze inschatting de politieke en praktische en uitvoeringstechnische impact niet zo groot zijn als bij het huidige Kabinetsplan waarbij alle autogebruikers betrokken zullen worden. Het betreft dus een overzichtelijke groep rijders die in de eerste Pilot met een overgrote meerderheid al heeft aangegeven de variabilisering van de bijtelling te steunen. 
 
Door de focus op de zakelijke rijders met een auto ‘van de baas’ wordt het aantal privékilometers beïnvloed zonder dat de economische activiteiten door de beprijzing in Nederland nadelig beïnvloed worden, terwijl de milieu- en fiscale doelen uit het huidige coalitie-akkoord toch gerealiseerd worden. 
 
De door VZR uitgevoerde en wetenschappelijk verantwoorde Pilot is gebaseerd op een simulatie uitgevoerd met een groot aantal gebruikers van het SKRRS-systeem, zowel in de praktijk als door middel van een uitgebreid en validerend onderzoek.
 
VZR stelt voor om de uitkomsten van de Pilot in een vervolgpilot verder en uitgebreider uit te werken en te onderzoeken, dan alleen niet door een simulatie, maar vooral door een praktijk test. Hiervoor zal een speciale fiscale uitzonderings/testwet noodzakelijk zijn voor de duur van de pilot voor de groep deelnemers. Door haar ervaring met de eerste Pilot kan VZR de tweede Pilot op korte termijn uitvoeren zodat de uitkomsten nog in de komende  kabinetsperiode beschikbaar zullen zijn voor verdere besluitvorming waardoor een voorzien invoeringsdatum in de periode 2026-2027 zeer realistisch lijkt.

Wij staan klaar om verder met u en uw collega’s over dit onderwerp van gedachten te wisselen!
 
Met vriendelijk groet,
 
 

Mr. J. Van Delft
Voorzitter Vereniging Zakelijke Rijders (VZR)

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen