Pilot 'variabele bijtelling'

Pilot variabele bijtelling is voltooid
De resultaten van de pilot variabele bijtelling zijn te vinden in het rapport "Variabele bijtelling op privékilometers".

Pilot variabele bijtelling opzet
In de pilot ‘variabele bijtelling’ wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer, in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratie Systemen (SKRRS). De reactie van de tweedekamer over de pilot naar variabele bijtelling lees je in de kamerbrief.

Zakelijke rijders rijden gemiddeld 12.000 km per jaar voor privédoeleinden. Dit experiment onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op deze privéritten. Zakelijke ritten blijven buiten beschouwing. Door de samenwerking met SKRRS kan het effect worden gemeten bij deelnemers die al een ritregistratiesysteem hebben. De deelnemer heeft zelf de keuze om wel/niet te reizen of anders te reizen. Ook wordt onderzocht waar een verandering in het aantal kilometers neerslaat zodat een beeld ontstaat of er substitutie plaatsvindt en naar welke modaliteiten. 

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek in deze pilot is om op drie gebieden een uitspraak te kunnen doen:
  1. Gedrag. Het meten van effect van variabele bijtelling op het privérijgedrag. Rijdt men minder, meer of evenveel privékilometers als voor de pilot? En welke andere effecten treden op?
  2. Financiële consequenties. Het in kaart brengen wat de invoering van variabele bijtelling voor de belastinginkomsten in totaal c.q. voor de auto gerelateerde belastinginkomsten betekent.
  3. Uitvoerbaarheid. In kaart brengen of de systematiek uitvoerbaar, controleerbaar en fraudebestendig is, inclusief een inschatting van de workload voor de Belastingdienst.
Luister hier de podcast aflevering van TrackJack waarin Jan van Delft een variëteit aan vragen beantwoordt over het onderwerp bijtelling.