Beperken privékilometers?

Datum: 18-05-2010

Een aantal werkgevers wil privékilometers met de lease-auto beperken. Zij doen proeven met persoonlijke budgetten om berijders te prikkelen minder privé met de auto van de zaak te rijden. Dat stelt LeasePlan vandaag in het AD.

Vereniging Auto van de Zaak ondersteunt het streven om duurzamer om te gaan met de lease-auto van harte, maar waarschuwt om dat niet te gebruiken om privékilometers oneigenlijk in te perken.

Voor het privégebruik van een auto van de zaak betaalt de berijder een zeer fors bedrag aan de fiscus. Dat bedrag staat los van het aantal privékilometers dat in de autoregeling met de werkgever is afgesproken. Vereniging Auto van de Zaak vindt daarvoor een bovengrens van ten minste 20.000 privékilometers realistisch.

Wie een auto van de zaak ter beschikking heeft -en daarvoor dus veel belasting betaalt- moet wel reeël in de gelegenheid worden gesteld om daarvan het privégenot te hebben. Vereniging Auto van de Zaak vindt het onwenselijk als, onder de vlag van verduurzaming, die grens door werkgevers zou worden verschoven.

Proeven met persoonlijke budgetten op vrijwillige basis zijn prima. Vereniging Auto van de Zaak ondersteunt van harte initiatieven om duurzamer om te gaan met de auto van de zaak. Maar dat mag niet oneigenlijk worden ingezet om deze specifieke arbeidsvoorwaarde te verslechteren.

De Nederlandse bijtelling is absurd hoog, zeker in vergelijking met andere landen. Sinds de verhoging van het bijtellingspercentage van 22 naar 25% in 2008 betaalden berijders netto € 265 miljoen extra aan de schatkist. Netto, omdat in dat bedrag al rekening is gehouden met de derving door de fiscus vanwege de lagere bijtelling van 14 (geïntroduceerd in 2008) en 20% (2009).

Geplaatst op: 18-05-2010 17:43

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen