Bouwsteen: Verkeersveiligheid

Inzet

Het doel is om in 2020 én daarna de ernstige gevallen en doden in 2020 sterk te verminderen. In 2017 zijn dat jaarlijks 621 doden en 21.300 gewonden, het doel is om dat te verminderen naar 500 en 10.600. In 2030 is het doel om deze aantallen nog eens te halveren.

De maatschappelijke kosten en het individuele leed kost momenteel 14 miljard per jaar. De bedoeling is dat er moet geinvesteerd worden in de bezuinigingen die nu het meest zichtbaar worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeentelijke infrastructuur.

Voertuigcriminaliteit, met name fietsdiefstal, wordt met tenminste 25% teruggedrongen. Om dit doel te bereiken is de bedoeling dat de drempel wordt weggenomen bij de mobiliteitskeuze.

Door

Te investeren in een beter onderhoud en een betere infrastructuur is het mogelijk deze doelen te bereiken.

 • goed ingerichte 30 km/u, 60 km/u en 80 km/u zones.
 • fietsers die systematisch worden gescheiden van het gemotoriseerd verkeerd.
 • een veilig ingerichte fietsinfrastructuur.

Het benutten van technologische en juridische innovaties

 • Er is een duidelijke collectieve visie op welke manier het toepassen van moderne technologie kan bijdragen tot het verlagen van de verkeersonveiligheid. De overheid neemt hiervoor het initiatief.
 • Maak een begin met Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA)
 • De uitvoering van handhavingstaken en de inning van boetes (op stedelijk niveau) in 1 hand houden
 • Houdt veiligheidssystemen buiten de berekening van de BPM
 • Opleiding en beïnvloeding van verkeersgedrag
 • Ontwikkelen van een gedragscode en maatregelenpakket rond afleiding in het verkeer

Meer en effectievere handhaving door een hogere en risicogestuurde controlekans

 • Vergroten van het aantal staandehoudingen
 • Gebruik maken van slimme, geautomatiseerde handhaving

Een betere ongevallenregistratie

 • 100% registratie van en onderzoek naar ongevallen met dodelijke afloop
 • Ontsluiten en koppelen van relevante data bronnen
 • Combineren met publiek-private initiatieven (STAR)
Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over de mobiliteitsalliantie.


lobby

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen