Bouwsteen: Renovatie wet & regelgeving

Een belangrijke driver onder onze ambitie bij Duurzame Mobiliteit betreft passende wet- en regelgeving en fiscaliteit. Dit vraagt lef, ruimte en aandacht voor een aantal (samenhangende) aspecten.

a. Ruimte voor experimenten:

 • De norm in de mobiliteit wordt betalen naar gebruik. In de komende kabinetsperiode wordt via pilots en experimenten bepaald op welke wijze betalen naar gebruik, naar klimaat- en milieueffecten, het meest effectief, efficiënt en simpel kan worden ingevoerd;
 • Experimenten met platooning en zelfrijdende voertuigen (aanpassen verkeerswetgeving)
 • Experimenten/living labs van bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers met ‘mobiliteitsbudgetten’ om kennis op te bouwen over de effecten en input te kunnen leveren die nodig is om bestaande wetten aan te passen, zodat er ruimte ontstaat voor de invoering van het ‘mobiliteitsbudget’, mits het budget wordt aangewend om duurzame mobiliteit te stimuleren;
 • Experimenten om de keuzevrijheid van de gebruiker/reiziger te vergroten door het ontschotten tussen de verschillende vervoerswijzen, zodat de gebruiker beter kan kiezen wat voor hem of haar het modal optimum is.

b. Stimuleren van duurzame mobiliteit door (fiscale) stimuleringsprikkels. Te denken valt aan:

 • Het fiscaal vriendelijk behandelen van de fiets, inclusief het verbeteren van voorlichting rondom bestaande mogelijkheden (19ct/km) en het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets en speed pedelec door het op nihil stellen van de fiets in de Werkkostenregeling;
 • Het stimuleren van gebruik en aanschaf van voertuigen die voldoen aan zero emissie of die voor de transitie daar naar toe aan normen voor low emissie voldoen.
 • Mogelijk maken van “6 wielen leasecontracten” (combineren van aanschaf fiets en auto)
 • De leasefiets moet worden vrijgesteld van bijtelling.
 • Differentiatie van brandstofaccijnzen voor groene brandstoffen die bijdragen aan CO2-reductie (grondslag energie-inhoud en CO2-emissie)
 • Introductie van een mobiliteitsbudget, waardoor werkgevers reiskostenvergoedingen flexibeler kunnen inzetten en kunnen gebruiken om werknemers slimme keuzes te laten maken en duurzame mobiliteit te bevorderen. Hiervoor moeten fiscale belemmeringen worden weggenomen.
 • Aantrekkelijker maken van investeringen in groen transport via tijdelijke compensatie voor de ‘onrendabele top’

Verwijzing naar punten onder 3

c. Wegnemen van oneffenheden in bestaande wet- en regelgeving:

 • Versoepelen gebruik schone mobiliteit in de werkkostenregeling: nul waardering Fiets of gerichte vrijstelling en bij ‘overwegend zakelijk gebruik’ het privégebruik van OV vrijstellen van loonheffing;
 • Afbouw BPM voor motoren in lijn brengen met de afbouw van de BPM personenauto’s
 • Het biobrandstofbeleid is gericht op toepassing in het (inter)nationale lange afstand wegtransport, de lucht en scheepvaart voor duurzame biobrandstoffen (afval en duurzame geavanceerde grondstoffen)
 • Zorgvuldige regelgeving over toegang tot en gebruik van de data die uit connected voertuigen komt, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de mogelijkheden die dit biedt voor slimme mobiliteit, inclusief multimodaal reizen.
Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over de mobiliteitsalliantie.


lobby

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen