Kernwaarden

Vereniging Zakelijke Rijders komt op voor de belangen van, hoe kan het ook anders, zakelijke rijders. Of u nu werknemer bent of ondernemer, of u uw zakelijke kilometers rijdt in een gekochte of geleasde auto van de zaak of in uw privéauto: wij zijn er voor u. U krijgt van ons informatie en u kunt ons vragen stellen. Wij lobbyen in Den Haag en Brussel, maar wij kunnen ook helpen in discussies met uw werkgever. Hieronder vindt u onze kernwaarden, onze standpunten op het gebied van bijtelling, mobiliteitsbudget, kilometervergoeding, maar ook van autoregelingen.

Variabele bijtelling is een beter alternatief
Variabele (gestaffelde) bijtelling betekent dat er bijtelling berekend wordt aan de hand van het daadwerkelijk gereden aantal privékilometers. Deze systematiek is niet nieuw. Tot 2004 was er ook sprake van een variabele bijtelling. Destijds is men hiervan afgestapt vanwege de administratieve rompslomp die het met zich meebracht.

Regelmatig wordt variabele bijtelling verward met rekeningrijden. Dit is echter niet hetzelfde. Rekeningrijden met tolpoortjes geldt voor iedere berijder, zakelijk of privé. Afhankelijk van tijd en plaats, moet een bedrag worden betaald voor het gebruik van de weg. Variabele bijtelling heeft alleen betrekking op de bijtelling en zorgt er juist voor dat u minder bijtelling betaalt als u minder privékilometers gaat rijden.

Uit peilingen onder leden blijkt dat berijders het eerlijk vinden om bijtelling te betalen per gereden privékilometer. De hedendaagse mogelijkheden op het gebied van ritregistratiesystemen maken een variabele bijtelling mogelijk zonder veel administratieve lasten.

Lees hier de zes randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van variabele bijtelling.

Bijtelling leidt tot milieuvervuiling

Onderzoek toont aan dat bijtelling leidt tot milieuvervuiling. De hoge fiscale bijtelling in Nederland leidt tot meer privébezit en gebruik van oudere, minder zuinige auto's, die meer belastend zijn voor het milieu dan de jonge, dus schonere en zuinigere, auto's van de zaak.

Rond de 12% van de berijders van een auto van de zaak houdt een kilometeradministratie bij en rijdt met de auto van de zaak geen privékilometers.  Sinds de bijtelling in 2017 nog maar uit twee categorieën bestaat (4% en 22%) is deze groep aantoonbaar toegenomen. Berijders die minder bijtelling hoeven te betalen zijn eerder geneigd om de auto bij te tellen en afscheid te nemen van de oudere, meer vervuilende privéauto.

Misbruik moet worden bestraft

De wet is de wet. Als berijders de bijtellingsregels overtreden, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Helaas kan deze groep het wel verpesten voor welwillende en goedbedoelende zakelijke rijders. Vereniging Zakelijke Rijders is tegen het misbruik van de bijtellingsregeling. Zij zal er actief op toezien dat de vereniging op geen enkele manier een platform biedt aan misbruikers.

Autoregelingen moeten transparant en evenwichtig zijn
VZR vindt dat autoregelingen boven alles transparant en evenwichtig moeten zijn. De autoregeling is vaak niet duidelijk vastgelegd of er wordt op subjectieve gronden van afgeweken. Verder zijn veel autoregelingen te zeer opgesteld in het voordeel van de werkgever. De meeste autoregelingen zijn de laatste jaren fors aangescherpt. Ook zijn er regelmatig discussies over het eigen risicio, langere leasetermijnen en afkoopsommen of verplichte overname van de auto bij uitdiensttreding. Om die reden is de autoregeling vaak de oorzaak van discussies in bedrijven. 

Een auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde waarvoor in privé wordt betaald. In geval van discussies over autoregelingen tussen werkgever en berijder, zal de vereniging haar leden voorlichten en stelling nemen.

Geen beperking in keuze merk, model, carrosserie of uitvoering
Een zakelijke rijder draagt flink bij aan zijn of haar auto van de zaak. Vrije keuze van een auto is daarom een belangrijk recht. De vereniging vindt een zekere sturing acceptabel, mits deze eerlijk, realistisch en gedoseerd is. Te sterke en te beperkende sturing vindt VZR onacceptabel.

Geen eigen risico doorbelasten onder werktijd en geen te hoog eigen risico hanteren
Bij schade gereden onder werktijd mag de werkgever u wettelijk gezien geen eigen risico doorbelasten. In privétijd mag dit wel. Maar dan moet dat wel in verhouding staan tot wat u normaal gesproken zou betalen als u privé verzekerd zou zijn.

In praktijk zien wij eigen risico's die oplopen tot € 750,- per gebeurtenis. Dit is echt absurd. Het gebruikelijke eigen risico bij een particuliere autoschadeverzekering is namelijk € 135,-.

Ruim baan voor mobiliteitsbudgetten
Vereniging Zakelijke Rijders is een voorstander van flexibele mobiliteitsbudgetten. Naar onze mening is het voor een berijder het meest gunstig als hij/zij zelf keuzes kan maken om het eigen vervoer zo goed mogelijk te regelen.

In veel gevallen is de werknemer op dit moment niet vrij te kiezen voor een mobiliteitsbudget in plaats van een auto van de zaak. Werkgevers die bereid zijn met een mobiliteitsbudget te werken, vergoeden vaak de leaseprijs van de auto als brutosalaris. Wij noemen dit een "afziebudget". Dergelijke afziebudgetten zijn financieel vaak niet interessant. Het nettobedrag is te laag om de reële autokosten van te betalen.

De grote bottleneck voor het werken met mobiliteitsbudgetten is het feit dat dit niet fiscaal ondersteund wordt. VZR is voorstander van het creëren van fiscale ruimte om een bredere werking van mobiliteitsbudgetten mogelijk te maken. Lees hier meer over de voorwaarden voor succes.

De onbelaste kilometervergoeding is te laag
Werknemers die hun privéauto gebruiken voor zakelijke kilometers mogen daarvoor een onbelaste kilometervergoeding ontvangen van € 0,19. Als werkgevers meer betalen dan genoemde € 0,19, is het meerdere belast. Veel werkgevers houden echter vast aan die € 0,19. Ondernemers die hun privéauto zakelijk inzetten, mogen daarvoor eveneens € 0,19 per gereden kilometer in aftrek brengen.

VZR moet helaas concluderen dat deze € 0,19 verre van toereikend is. Een gemiddelde gezinsauto met een gemiddeld jaarkilometrage kost al snel meer dan € 0,50 per gereden kilometer.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen